Důležité odkazy a dokumenty

platnost posudku se zpravidla neomezuje, ale lékař může rozhodnout o omezení na základě zjištěné postupující nemoci apod.
za jednoznačné se nepovažuje např.: "oční korekce", "způsobilý s podmínkou podle 01.01 nebo 01.02" což jsou harmonizované kódy stanovené vyhláškou č. 31/2001 Sb.dejte pozor, ať lékař vyplní způsobilost s podmínkou jasně jako je...

dle zákona č. 247/2000 Sb. § 13 smí žadatel o řidičské oprávnění zahájit výuku a výcvik už 18 měsíců před dosažení požadovaného věku, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců.žadatel nesmí být ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu...