Na co si dát pozor na zdravotním posudku

20.09.2022
  • platnost posudku se zpravidla neomezuje, ale lékař může rozhodnout o omezení na základě zjištěné postupující nemoci apod.
  • za jednoznačné se nepovažuje např.: "oční korekce", "způsobilý s podmínkou podle 01.01 nebo 01.02" což jsou harmonizované kódy stanovené vyhláškou č. 31/2001 Sb.
  • dejte pozor, ať lékař vyplní způsobilost s podmínkou jasně jako je např.: "čočky", "brýle", "čočky a brýle" apod.
  • lékař vyplňuje, zda je žadatel o řidičské oprávnění způsobilý, nezpůsobilý nebo způsobilý s podmínkou. Někdy vyplňují lékaři posudek nejednoznačně což je v rozporu s vyhláškou a zkušební komisaři by mohli mít problém, proto s takovým posudkem nebudete přijati do autoškoly.
  • datum vydání posudku je velice důležitý, protože posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být starší více než 3 měsíce v den podání žádosti v autoškole.
  • razítko musí obsahovat pojem "praktický lékař" (může být dopsáno lékařem, nebo doplněné druhým razítkem a potvrzeno podpisem lékaře)