Na co si dát pozor na přihlášce

20.09.2022

  • dle zákona č. 247/2000 Sb. § 13 smí žadatel o řidičské oprávnění zahájit výuku a výcvik už 18 měsíců před dosažení požadovaného věku, přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců.
  • žadatel nesmí být ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel a nesmí být nezpůsobilý k právním úkonům.

  • pokud vyplňujete ručně - vyplňujte tiskacím písmem, čitelně a modrou nebo černou propiskou
  • kolonky, které se Vás netýkají, nevyplňujte a nepřeškrtávejte
  • v případě, že je žadatel mladší 15 let, musí být souhlas odpovědného zástupce včetně ověřeného podpisu příslušným orgánem
  • při zahájení kurzu před 18. rokem je nutný souhlas odpovědného zástupce bez nutnosti ověření